Tag Archives: apache

Server monitoring

Последната седмица или две имам доста проблеми с един сървър. Положението е такова, че поставих още един сайт на него освен този, който се хостваше например. Сайта представлява авторска система за ротиране на банери, която засега е единствено за вътрешно … Continue reading

Posted in IT, Проекти | Tagged , , | 3 Comments

Apache2 + PHP5 + MySQL5

Какво правих днес… окривах топлата вода за себе си:). Инсталиране на Apache2 на Ubuntu-server: $ sudo su $ mkdir -p /root/source/apache2/ $ cd /root/source/apache2/ $ apt-get source apache2 $ cd apache2-2.2.8 $ ./configure –prefix=/server/apache2/ && make && make install Koнфигурационен … Continue reading

Posted in IT, Говорилня, Дневник | Tagged , , , , | Leave a comment