Какви неща се говорят за програмистите…

Събота вечер ми разказаха следната история, която е “по действителен случай”.

Момче отива до свой познат и му казва:
– Здрасти, знаеш ли че приятелката ми ти е хвърлила око?
– Ти каза ли и, че съм програмист?

This entry was posted in Funny, Говорилня, Дневник and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *