Батъла на brutali.com

Батъла (5 дни след всеки рунд на играта, където се дават по много ходове и пада голямо трепане) на трети рунд на brutali.com мина 650 000 импресии за 5 дни, което прави средно по 130 000 импресии на ден.

This entry was posted in Дневник. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *