Втора сесия и първа година – успешни!

Както Ви разказах в началото на февруари, първата ми сесия мина успешно, а вече и втората. Все още нямам отчетено посещение на поправителна сесия. Ето и оценките от сесия номер 2:

Информатика – 6
Физкултура и спорт – 6
Микроикономика – 5
Основи на управлението – 5
Основи на правото – 5
Икономика на труда – 4
Математика – 3

Среден успех от 2ри семестър: 4.86
Среден успех за 1ви курс: 4.58

This entry was posted in Дневник and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Втора сесия и първа година – успешни!

  1. Данчо says:

    Браво! Явно работата в хоста ти е подобрила успеха с 0.28 – много добро постижение. След още един семестър и петичка трябва да удариш 😀

  2. JaG says:

    Всъщност покачването на успеха през 2рия семестър спрямо прървия е 0.68, а като цяло за годината ми го качва с 0.38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *