Румен Петков – изявление за пиратството в интернет (237 заседание в НС)

Цитат:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Христов, имате право на реплика. Заповядайте.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, знаете, че винаги се водя единствено и само от интересите на потребителите, какъвто е и този случай.
Освен няколкото български сайта, чрез които се обменя информация, филми и музика, по света има десетки хиляди други, най-много са в Съединените американски щати. Технически е невъзможно да бъде прекъснат нетърговският обмен на информация между така наречените потребители на торенти. Разбираемо е желанието на американската филмова индустрия и на Бил Гейтс да печелят по всички възможни начини. Знаете за така наречените “списъци на нарушители”, които се правят от тези кръгове, като например така наречения “Списък 301”. Само че в този списък на челно място са страни като Швеция, Япония, Швейцария и никой не е забелязал подобно престараване и тормоз на потребителите в тези страни, както правим тук, в България, господин министър.
Категорично съм за това МВР да предприема жестоки мерки срещу детската порнография, срещу компютърните измами, които добиват все по-масов характер. В това отношение Вие имате и ще имате пълната моя подкрепа. В същото време обаче съм категорично против използването на службите на МВР за ограничаване на споделянето на информация между потребителите, която, подчертавам, няма търговски характер.
Не приемам категорично, че гледането на филми и слушането на музика по Интернет може да бъде престъпление и го казвам ясно и категорично на моите колеги. Считам, че МВР има далеч по-важни задачи от тази да брани интересите на най-богатия човек в света.
Господин министър, ще Ви дам един конкретен пример. Монополистът, който държи домейна, завършващ на .bg, взима три пъти по-висока такса, отколкото е прието по-света. Ще проверите ли този казус? (Председaтелят дава знак, че времето е изтекло.)
Завършвам.
Моят въпрос е: ще престане ли този излишен тормоз над потребителите? Повтарям: над българските потребители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков за дуплика.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, задали въпросите! Потретям: и аз много държа на интересите на потребителите, но пак казвам, че имаме избор. Когато Вие изповядвате определено виждане, в това число и за промяна на закона, Вие не предлагате промяна в закона, не предлагате! Поне досега не сте я предложили. Вие искате тези момчета и момичета да Ви чуят, че сте загрижен за потребителите, че сте загрижен за техния интерес. Ако сте загрижен, а Вие сте народен представител, предложете промяна в закона!
МИТКО ДИМИТРОВ (КА, от място): Предложени са.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Говоря за господин Христов.
Тук става дума за груба спекула. Има закон, има нормативна уредба и тя трябва да бъде спазвана. Категорично стоя зад действията на Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Знам, че тези хора ще ме намразят, но аз не искам да изпадам в унизителната позиция, каквато очевидно определени народни представители са готови да приемат, да се правят на добрите пред тях, че ги защитават, а същевременно да не предприемат никакви мерки. Защото пак от тази зала отива въпрос в Главната дирекция за борба с организираната престъпност какво ще направим ние, за да изпаднем от “Списък 301” на Съединените щати. А този “Списък 301” на Съединените щати засяга този въпрос. Не можем да искаме – става дума за Република България, едновременно да изпаднем от “Списък 301” и да газим МВР, че не е предприело това, което трябва, и със същия успех да се опитаме да се докараме пред тези млади момчета и момичета, като им обясним: ние много браним вашите интереси, скъпи потребители! Това е популизъм, който в крайна сметка ще се върне върху този, който се опитва да го наложи. Посегателствата над интелектуалната собственост, извършени чрез компютри в мрежова среда, са сериозен проблем, който рефлектира не само върху носителите на права, но и върху националната икономика и международния авторитет на страната и търговските отношения на България със страните от Европейския съюз и Съединените щати.
В специалния “Доклад 301” за 2007 г. на Международния алианс за интелектуална собственост са определени приоритетите за противодействие на интелектуалната собственост за България. Основните области са пиратството в Интернет, в развлекателния и бизнес софтуера и с литературни произведения. Оценката за българските правоохранителни органи в тази област е повече от положителна, което беше подчертано и на проведена среща миналата седмица със съответните представители.
И още веднъж искам да кажа: всеки от нас трябва да знае къде е и какво е избрал. Да, тези момчета и момичета ще ни намразят днес заради това, че спазваме…
Аз знам какви бяха скандиранията срещу Главната дирекция за борба с организираната престъпност на митинга миналата седмица и затова го казвам от тази най-висока трибуна: абсолютно категорично подкрепям действията на Главната дирекция, които са в резултат на съвместната ни работа с прокуратурата. Изборът е един: законът или популизмът така облечен в благовидната форма “ние сме за интереса на потребителите”. Аз също искам да защитим интереса на потребителите, правим каквото е възможно, и, което, разбира се, е в прерогативите на Министерството на вътрешните работи. След като има такова виждане, предложете го. Аз съм уверен, че залата на българското Народно събрание ще го обсъди достатъчно сериозно и задълбочено, съобразено с интересите на същите тези потребители, но съобразено и с това, че България е член на европейското семейство. Благодаря ви.

Нека всеки сам си направи изводите за кой и за какво е гласувал.

This entry was posted in Говорилня. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *