Смяна на името на направлението ми в УНСС

Интересна промяна е била направена в името на направлението ми в университета. Когато си записвах беше “Обща Икономика”, но днес като си проверявах данните в информационната система на университета (student.unwe.acad.bg) направлението ми беше с ново име, а именно “Икономика и бизнес”.

Звучи ми по-добре, сега остава да тръгне и бизнеса. (;

This entry was posted in Дневник and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *